ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πριν υποβάλλετε την εργασία σας χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες υποβολής εργασιών.

Υποβολή εργασίας
Εισάγετε το email σας
Επιβεβαίωση
Επιλέξτε κατάλληλα
*
(1) Αφορούν σε ολοκληρωμένες ερευνητικές εργασίες, μελέτες, διδακτικές προτάσεις που έχουν μία πλήρη μορφή ερευνητικής εργασίας και στηρίζονται σε δόκιμες μεθοδολογικές προσεγγίσεις.
(2) Αφορούν διδακτικές προτάσεις (σχέδια μαθήματος, εργαστηριακές δραστηριότητες, σχέδια ένταξης ΤΠΕ, κ.ά.) εκπαιδευτικών που έχουν υλοποιηθεί στη σχολική πράξη και δεν έχουν την πλήρη μορφή μιας ερευνητικής εργασίας.
(3) Αφορούν εργασίες που υλοποιήθηκαν με ομάδες μαθητών στα σχολεία, όπου θα δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές να παρουσιάσουν τη δουλειά της ομάδας τους.
Επιλογή αρχείων *
Maximum upload size: 8MB