ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύμφωνα με τους στόχους του συνεδρίου, προτείνεται να παρουσιασθούν και συζητηθούν εισηγήσεις που σχετίζονται με μια σειρά από επιμέρους ερευνητικά πεδία που συνδέονται με τη Βιολογία σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

 1. Ιστορία και φιλοσοφία των βιολογικών επιστημών
 2. Διδασκαλία και μάθηση στις βιολογικές επιστήμες
 3. Αναλυτικά προγράμματα και εγχειρίδια βιολογικών επιστημών
 4. Γραμματισμός στις βιολογικές επιστήμες
 5. Βιολογικές επιστήμες και εκπαιδευτική πολιτική
 6. Εκπαίδευση – επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις βιολογικές επιστήμες
 7. Άτυπες μορφές εκπαίδευσης στις βιολογικές επιστήμες
 8. Αξιολόγηση μαθητών στις βιολογικές επιστήμες
 9. Εφαρμογές των ΤΠΕ στην εκπαίδευση στις βιολογικές επιστήμες
 10. Βιοηθική και εκπαίδευση
 11. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
 12. Αγωγή Υγείας

Επίσης θα μπορούν να παρουσιαστούν:

 1. Σχολικές ερευνητικές εργασίες στις βιολογικές επιστήμες
 2. Σχολικές καινοτόμες δράσεις & προγράμματα στις βιολογικές επιστήμες