ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Οι παραπάνω ημερομηνίες ισχύουν με την επιφύλαξη της υλοποίησης του Συνεδρίου σε σχέση με την πανδημία Covid-19.