ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Σημαντικές επισημάνσεις

  • Οι εκτεταμένες περιλήψεις των εργασιών που θα γίνουν δεκτές για να δημοσιευτούν θα είναι διαθέσιμες στον ηλεκτρονικό τόμο πρακτικών που θα εκδοθεί με εξασφαλισμένο ISBN από την Εθνική Βιβλιοθήκη.
  • Εργασίες που αφορούν εκπαιδευτικές πρακτικές/προτάσεις που δεν έχουν αξιολογηθεί ερευνητικά θα αναρτηθούν σε ειδικό χώρο στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου.
  • Υπενθυμίζουμε πως για να γίνει αποδεκτή και να συμπεριληφθεί μία εργασία στα πρακτικά, θα πρέπει μέχρι τη λήξη της προεγγραφής (10-12-2021):
  • για κάθε εργασία με ένα έως τρεις (1-3) συγγραφείς να έχει εγγραφεί ένας (1) τουλάχιστον εκ των συγγραφέων,
  • για κάθε εργασία στην οποία υπάρχουν τέσσερις (4) ή περισσότεροι συγγραφείς να έχουν εγγραφεί τουλάχιστον δύο (2) εκ των συγγραφέων.
  • Φοιτητές θεωρούνται οι κάτοχοι φοιτητικής ταυτότητας (προπτυχιακής ή μεταπτυχιακής) φωτογραφία της οποίας θα πρέπει να αποστέλλεται με τη φόρμα εγγραφής ως αποδεικτικό της ιδιότητας.
  • Για την κατάθεση χρημάτων στην τράπεζα, κατά τη διαδικασία της προεγγραφής, μπορείτε να μεταφέρετε το τελικό ποσό εγγραφής στον παρακάτω λογαριασμό:


Τράπεζα Πειραιώς

Αριθμός Λογ. : 6749 -113614- 229

IBAN: GR29 0171 7490 0067 4911 3614 229

Δικαιούχος : Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστημόνων

 

  • Η πληρωμή για την (προε)εγγραφή στην τράπεζα θα γίνεται αφού γίνει δεκτή η εισήγηση από τους κριτές.