ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΔΡΟΥ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν προχωρήσετε στην εγγραφή σας στη φόρμα παρακάτω, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και προϋποθέσεις εγγραφής. Η παρούσα φόρμα αφορά την εγγραφή σας ως σύνεδρος.

Για τις τοπικές ημερίδες θα δημιουργηθεί αργότερα διαφορετική φόρμα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Προεγγραφή έως τις 10-12-2021 Κανονική Εγγραφή μετά τις 10-12-2021
ΣΥΝΕΔΡΟΙ
Μέλη ΠΕΒ (τακτικά οικονομικά τακτοποιημένα) 15 € 25 €
Μη - μέλη ΠΕΒ (και μη οικονομικά τακτοποιημένα μέλη ΠΕΒ 40 € 50 €
Φοιτητές μέλη ΠΕΒ 10 € 10 €
Φοιτητές μη-μέλη ΠΕΒ 20 € 20 €
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ
Εγγεγραμμένοι Σύνεδροι ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ
Μη-εγγεγραμμένοι σύνεδροι Μέλη ΠΕΒ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ
Μη-εγγεγραμμένοι σύνεδροι μη-Μέλη ΠΕΒ 10 € 10 €

Εγγραφή Συνέδρου

Επισυνάψτε φωτογραφία/φωτοτυπία του αποδεικτικού κατάθεσης *
Maximum upload size: 4MB
Επισυνάψτε φωτογραφία/φωτοτυπία της φοιτητικής σας ταυτότητας όπου φαίνεται ευκρινώς η φωτογραφία και ο Α.Μ. του φοιτητή/τριας *
Maximum upload size: 4MB
Εισάγετε την email διεύθυνσή σας. ΠΡΟΣΟΧΗ! Αυτή η διεύθυνση θα χρησιμοποιηθεί σαν όνομα χρήστη.
Επιβεβαίωση email
Επιβεβαίωση password