ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Συνολικές Εγγραφές: 138

Ημερ. Εγγραφής ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΙΝ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ Email Κατηγορία Συνέδρου Κόστος Εγγραφής
11/11/2021 at 10:27 μμ Τσιλιβή Ελένη 6946768304 lenatsilivi@hotmail.com Μη μέλος ΠΕΒ (ή μέλος ΠΕΒ μη οικονομικά τακτοποιημένο) 40,00 €
11/11/2021 at 7:49 μμ Κηπουρού Ευφροσύνη 6982290622 e.kipourou@yahoo.de Μέλος ΠΕΒ (οικονομικά τακτοποιημένο, τακτικό ή δόκιμο) 15,00 €
11/11/2021 at 6:07 μμ ΒΕΡΡΟΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6931049226 verroios@sch.gr Μέλος ΠΕΒ (οικονομικά τακτοποιημένο, τακτικό ή δόκιμο) 15,00 €
10/11/2021 at 10:05 μμ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ Αικατερίνη 6937228199 daskalaki.katerina0000@gmail.com Μη μέλος ΠΕΒ (ή μέλος ΠΕΒ μη οικονομικά τακτοποιημένο) 40,00 €
05/11/2021 at 10:12 πμ Κούτρα Αγλαΐα 6937131137 akoutra@otenet.gr Μέλος ΠΕΒ (οικονομικά τακτοποιημένο, τακτικό ή δόκιμο) 15,00 €
01/11/2021 at 10:41 μμ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 6945729298 cpapazi@yahoo.com Μέλος ΠΕΒ (οικονομικά τακτοποιημένο, τακτικό ή δόκιμο) 15,00 €
18/10/2021 at 1:51 μμ Ντερτιλή Μαρία 6936519150 mntertilis@gmail.com Μέλος ΠΕΒ (οικονομικά τακτοποιημένο, τακτικό ή δόκιμο) 15,00 €
17/10/2021 at 8:44 πμ ΛΥΡΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 6944718735 biomanos@otenet.gr Μέλος ΠΕΒ (οικονομικά τακτοποιημένο, τακτικό ή δόκιμο) 15,00 €
13/10/2021 at 6:30 μμ Βασιλαράκη Βάσω 6973086258 vvasilaraki@gmail.com Μέλος ΠΕΒ (οικονομικά τακτοποιημένο, τακτικό ή δόκιμο) 15,00 €
12/10/2021 at 10:35 μμ ΚΑΓΚΑΡΑ MAΡΙΝΑ 6973554170 kagaramarina@yahoo.gr Μέλος ΠΕΒ (οικονομικά τακτοποιημένο, τακτικό ή δόκιμο) 15,00 €
11/10/2021 at 12:12 πμ ΜΑΝΤΡΑΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 6940033721 foteinim@bio.auth.gr Φοιτητής/τρια μη μέλος ΠΕΒ 20,00 €
04/10/2021 at 10:21 πμ ΠΟΛΥΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 6944296830 tpolizos71@gmail.com Μέλος ΠΕΒ (οικονομικά τακτοποιημένο, τακτικό ή δόκιμο) 15,00 €
03/10/2021 at 10:59 πμ Αμπραχίμ Κυριακή – Δήμητρα 6979246712 kamprachim@gmail.com Μέλος ΠΕΒ (οικονομικά τακτοποιημένο, τακτικό ή δόκιμο) 15,00 €