Αδυναμία παρακολούθησης του βίντεο του συνεδρίου, προτεινόμενες λύσεις

Όταν κάποιος εγγεγραμμένος σύνεδρος συνδέεται στη σελίδα παρακαλούθησης του συνεδρίου με τα στοιχεία του (email / password) εμφανίζεται σχετικό μήνυμα περί μη διαθεσιμότητας (δείτε εικόνα)

μπορεί να κάνει τα εξής:

  • είτε ν’ αλλάξει browser, στον Chrome γενικά δεν υπάρχει πρόβλημα
  • είτε να προχωρήσει σε εκκαθάριση των cookies στον browser που χρησιμοποιεί. Σε κάθε browser υπάρχει συνήθως μια επιλογή στο μενού “Ρυθμίσεις” (settings) που διενεργεί τη διαδικασία της εκκαθάρισης.

Για οποιοδήποτε θέμα μπορείτε να επικοινωνείτε με την τεχνική ομάδα στο email του συνεδρίου bioeduconf@gmail.com ή tkarts@gmail.com.

ΠΡΟΣΦΑΤΑ